Pages

20 June 2011

LED Lease finances sustainable lighting proposition with Ecover funds

Amsterdam - LED Lease has entered an agreement with Ecover International Group to finance its innovative concept and its international expansion. LED Lease supplies LED lamps on credit to its customers, which include Jamie Oliver’s Amsterdam restaurant ‘Fifteen’. Buyers pay only as long as the lamps work, which makes this a unique proposition in the LED market. Larger projects in hospitals and real estate, as well as international expansion, will be pursued next.

Ecover is known as a producer of ecological detergents. The company also invests in other sustainable technologies, especially those related to water and energy. Its stake in LED Lease fits well with this portfolio. Gijs de Rooij, managing director of LED Lease, says, “For Ecover International, we are a strategic investment. Both companies strive to accelerate market penetration of sustainable technology by developing new distribution channels. Ecover International can leverage our LED knowledge in its other participations – for instance in the United Arab Emirates – and its network is accessible to our services and knowledge.”

LED Lease supplies efficient high-quality lighting made by various producers. A lease, or sale on instalment credit, implies a strong guarantee on the long claimed lifetime of the lamps, while customers can keep off investing. “Our customers can cease payments if lamps fail, and in this LED Lease is unique,” says Bastiaan van der Giessen, LED Lease financial director. “Customers pay for their lamps from the savings the lamps deliver. In our first year, we have completed projects at Jamie Oliver’s Amsterdam restaurant Fifteen, the Albert Schweitzer Hospital in Dordrecht, and the Manhattan Hotel in Rotterdam. With Ecover International on board we can scale up our activities exponentially.”

Banks were hesitant to finance the concept in this early stage. Since lamps become attached to the real estate they are in, they cannot serve as a loan collateral. Many other LED suppliers, including Philips, have stumbled over this problem.

Mr Van der Giessen will not reveal how much funding Ecover International has provided, but states that “…we are now able to make many hospitals sustainable. We are rather proud to be given this much trust by such a serious player, just one year after our foundation.” Besides expanding in the Dutch market, LED Lease will roll out its leasing concept internationally with the help of Ecover International.


Amsterdam, June 20, 2011

Press release published by

LED Lease & Finance B.V.

Wibautstraat 129-6e verdieping

1091 GL Amsterdam

The Netherlands

Further inquiries:

Gijs de Rooij, +31 (0)6-2279 1979

Bastiaan van der Giessen, +31 (0)6-2279 1586

10 June 2011

DGBC: LED Lease wint Duurzame Innovator Pitch 2011

Bron: Dutch Green Building Council


LED Lease wint de Duurzame Innovator Pitch 2011 van de Dutch Green Building Council (DGBC). David Mozes, commercieel directeur van LED Lease ontving de cheque van 10.000 euro uit handen van DGBC-bestuurslid Annemarie van Doorn (ABN AMRO) en jurylid Rene Savelsberg van SET Venture Partners. De prijs werd uitgereikt tijdens de afsluiting van het Green Forum op vastgoedbeurs PROVADA 2011 in Amsterdam RAI. De Pitch werd gepresenteerd door Marga Hoek, directeur De Groene Zaak.

LED Lease

LED Lease is de eerste en enige onderneming in Nederland die een koop-op-afbetaling van LED verlichting aanbiedt. Veel aanbieders van LED hebben dit geprobeerd met banken op te zetten maar er is nog geen enkele bank die deze financiering ‘aankan’. De reden daarvoor is dat verlichting een “aard en nagelvast” onderdeel van een gebouw wordt en voor banken niet meer als onderpand kunnen dienen voor een financiering. LED Lease heeft een andere financier en financiering gevonden die het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van een bank toch de investering in duurzame LED verlichting te kunnen ‘voorschieten’.

Blijvend effect

De tien innovaties op het gebied van duurzaam bouwen die aan deze derde editie van de Duurzame Innovator Pitch meededen, waren allemaal weer heel verschillend. Ze zijn beoordeeld op zes onderdelen: bijdrage aan duurzaamheid; niveau van innovatie; praktische toepasbaarheid; kansen voor opschaling; mogelijkheden voor navolging en de kwaliteit van de businesscase. Alleen startende ondernemingen of te verzelfstandigen onderdelen van grotere organisaties konden voorstellen indienen. Verder moesten ze een aantoonbaar blijvend positief effect op de gebouwde omgeving hebben. De beoordeling werd uitgevoerd door een vakkundige jury, onder leiding van Rene Savelsberg. Voorzitter Rob van Hattum van Science Centre Nemo moest helaas wegens ziekte verstek laten gaan.

Definitieve pitch

Alle deelnemende projecten zijn de hele duur van de beurs op de Green Market tentoongesteld. De definitieve pitch vond donderdag 9 juni plaats tussen 15.30 uur en 16.30 uur. De zes definitieve genomineerden moesten hun project verdedigen tegenover de jury, op de inmiddels bekende manier van het BBC-programma ‘Dragons Den’. De andere genomineerden waren: WarmBouwen, De Klimaatwand, De Mobiele Eenheden – reizend interieur voor kantoorruimten, The Next Generation – warmtepompen, en Linex – Clearline zonnedak.

Duurzame bijdrage

De DGBC begon de Duurzame Innovator Pitch in 2009 als aanmoedigingsprijs voor jonge organisaties die op innovatieve manier proberen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Met de Pitch biedt de DGBC hen de kans hun duurzame innovatie bekend te maken aan de vastgoedsector. De tweede editie was opnieuw een doorslaand succes. De DGBCkijkt al met veel verwachting uit naar de innovatieve ideeën die tijdens de Duurzame Innovator Pitch 2011 voor het voetlicht gaan treden. Ondertussen dankt de DGBC alle deelnemende organisaties en wenst hen veel succes met de verdere ontwikkeling van hun producten. Ze zijn allemaal daadwerkelijke verwezenlijking waard.08 June 2011

Nieuwkomer LED Lease financiert met kapitaalkrachtig Ecover licht op afbetaling

Het Amsterdamse bedrijf LED Lease is een samenwerking aangegaan met de Ecover International groep om zijn innovatieve concept te financieren en internationaal uit te rollen. LED Lease levert ledlampen op afbetaling, onder andere bij Jamie Oliver’s restaurant Fifteen. De gebruiker hoeft alléén te betalen als de lampen het doen, waarmee dit bedrijf een unieke propositie heeft. Grote projecten bij ziekenhuizen en internationale expansie staan nu op de agenda.

Ecover is bekend als producent van ecologische was- en schoonmaakmiddelen. Het bedrijf investeert echter ook in andere duurzame technologieën, met name op het gebied van water en energie. De deelneming in LED Lease past in die portfolio. Gijs de Rooij, algemeen directeur van LED Lease: “Wij zijn voor Ecover International een strategische deelneming. Beide bedrijven proberen duurzame technologie sneller te laten doordringen in de markt, door nieuwe distributiekanalen te ontwikkelen. Ecover International benut onze led-kennis ook bij haar andere deelnemingen – in onder andere de Verenigde Arabische Emiraten – en haar netwerk staat open voor onze diensten en kennis.”

LED Lease levert zuinige verlichting van hoge kwaliteit van verschillende producenten. Een lease of koop op afbetaling biedt een sterke garantie op de beloofde lange levensduur van de lampen, en klanten hoeven niet te investeren. “Onze klanten mogen stoppen met betalen als lampen het niet meer doen, en daarin is LED Lease uniek. De klant betaalt de lampen af uit zijn besparingen,” aldus Bastiaan van der Giessen, financieel directeur van LED Lease. “In het eerste jaar hebben wij projecten opgeleverd bij onder andere Jamie Oliver’s restaurant Fifteen, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Manhattan Hotel. Met de deelneming van Ecover International kunnen we onze activiteiten exponentieel opschalen.”

Banken aarzelden in dit vroege stadium over het financieren van het concept. Doordat de lampen onderdeel van een gebouw worden, is er sprake van ‘natrekking’ en zijn ze lastig apart te financieren. Op dit probleem zijn ook Philips en tientallen andere led-leveranciers gestuit.

Van der Giessen vertelt niet hoe veel geld Ecover International beschikbaar stelt, maar laat weten “...nu in staat te zijn een groot aantal ziekenhuizen te verduurzamen. We zijn behoorlijk trots dat zo’n serieuze partij ons één jaar na oprichting dit vertrouwen geeft.” Naast expansie in de Nederlandse markt zal LED Lease met Ecover International het led-leaseconcept internationaal uitrollen.

Amsterdam, 31 mei 2011


Persbericht uitgebracht door

LED Lease & Finance B.V.

Wibautstraat 129-6e verdieping

1091 GL Amsterdam

Kantoor: 020 – 330 6000

Voor verdere informatie:

Gijs de Rooij, 06-2279 1979

Bastiaan van der Giessen, 06-2279 1586