Pages

08 December 2011

Wanneer heeft led-verlichting zin?

Realistisch over led-verlichting

Ruim de helft van alle lampen zou goed door led-lampen vervangen kunnen worden. Maar alleen de hoogste kwaliteit led heeft écht een lange levensduur. Een ‘Total Cost of Ownership’-benadering laat zien dat in de helft van de gevallen waar led toegepast kán worden, dit ook financieel zin heeft. Een led-financiering biedt daarbij een zeer veilige kwaliteitsverzekering en stelt gebruikers in staat de efficiëntie- en levensduur-voordelen van led-verlichting zonder risico te benutten.

Verlichting - inleiding

Verlichting speelt in veel bedrijven en instellingen een grote rol bij het creëren van goed zicht of een sfeervolle omgeving. Niet alleen de totale hoeveelheid licht (lumen) is belangrijk, maar ook de ‘warmte’ (kleurtemperatuur) en de zichtbaarheid van kleuren (kleurweergave). Daarnaast zijn de stralingshoek en eventuele verblinding cruciaal voor de kwaliteit van licht.

Licht-technologieën kunnen door specifieke eigenschappen zeer geschikt zijn voor een bepaalde toepassing, en juist ongeschikt in andere situaties. Een gloeilamp heeft een korte levensduur en verbruikt veel energie. Gebruik hiervan als straatverlichting zou hoge kosten en veel oponthoud veroorzaken. Spaarlampen wekken met hun opstarttijd soms irritatie, en een TL-buis wordt in een restaurant vaak als sfeerloos ervaren.

LED (‘Light Emitting Diode’)-verlichting kan in veel toepassingen – ruim de helft – goed als alternatief worden gebruikt voor gloei-, halogeen-, TL-, spaar- en hogedruklampen. Maar dit geldt alleen als lichtopbrengst, kleur en kleurweergave, stralingshoek en een aantal andere parameters voldoende zijn. Dus het vinden van een geschikte led-lamp vergt kennis van zaken. Zowel aanbieders als gebruikers zijn relatief onbekend met de technologie, en duidelijke normen ontbreken vooralsnog.

Led-verlichting – levensduur

Goede led-lampen hebben een zeer lange levensduur, die tot ver voorbij de 50.000 branduren kan reiken. Deze levensduur is sterk afhankelijk van de wijze waarop de lampen gekoeld worden en van de omgevingstemperatuur. Waar traditionele TL-verlichting bij 5°C nog slechts 60% van de normale lichtopbrengst geeft, presteert led juist in koude ruimtes optimaal. In een sauna zal led echter binnen afzienbare tijd uitschakelen of zelfs meteen kapot gaan.

CDM, ‘long-life TL’, metaalhalide- en hogedruklampen hebben ook een lange levensduur, tot 30.000 uur of zelfs meer. De terugval in lichtopbrengst en kleurveranderingen zijn echter groter, waardoor gebruikers veelal ruim voor het eind van de opgegeven levensduur tot een volledige vervanging van het lichtpark (‘remplace’) over moeten gaan. De kwaliteit van een led-lamp is afhankelijk van veel factoren; van belang zijn onder andere voldoende koelcapaciteit, goede componenten, een consistent productieproces en een slim ontwerp.

Om de levensduur van een led-lamp te definiëren, wordt de L70-norm gehanteerd. Volgens deze norm functioneert een led-lamp niet meer bij minder dan 70% van de oorspronkelijke lichtopbrengst. Een garantie op led-lampen behoort volgens deze standaard te worden afgegeven.

Led-verlichting – efficiëntie

Goede led-verlichting is zeer efficiënt. De lichtgevende diodes geven nauwelijks infrarode of ultraviolette straling, energie wordt dus vooral voor het zichtbare spectrum aangewend. Daarmee genereren de lampen veel minder warmte dan gloei- maar ook spaarlampen. Een gloeilamp zet minder dan 10% van de elektriciteit om in bruikbaar licht. Bij de huidige generatie led-lampen is dit deel meer dan 50%.

De totale lichtopbrengst van een lamp wordt uitgedrukt in lumen. Bij het maken van een verlichtingsplan is het toepasselijker om de verlichtingssterkte in lux (lumen per vierkante meter) als maatstaf te hanteren. Een led geeft directioneel licht – in één richting. Er hoeven geen spiegel-armaturen of reflectoren te worden gebruikt om het licht te richten en er gaat daardoor minder licht verloren.

De hoeveelheid licht die per watt elektriciteit wordt gegenereerd (in lumen per watt) verbetert nog bij iedere nieuwe generatie leds aanzienlijk. Gebruikers met relatief weinig branduren moeten zich dus afvragen of de besparingen nú opwegen tegen het wachten op een nog efficiëntere lamp.

Total cost of ownership

Nadat de vereiste kwaliteit van verlichting bij een gebruiker is gedefinieerd, kunnen de relevante kosten van verlichting bij die gebruiker worden berekend. Het gaat hierbij om de Total cost of ownership (integrale kosten). Deze zijn natuurlijk afhankelijk van de branduren en de elektriciteitsprijs (in € per kWh). Ook de wijze van onderhoud en de functie en indeling van de ruimte hebben een grote invloed op de totale kosten. De belangrijkste kosten zijn:

 • Elektriciteitskosten (wattage * branduren * prijs elektriciteit)
 • Vervangende lampen (branduren/ levensduur * prijs lamp)
 • Vervangingsarbeid (branduren/ levensduur * arbeidskosten)
 • Koeling opgewekte warmte (wattage/ COP * branduren * prijs elektriciteit)
 • Overige kosten, bijv. hoogwerkers (aantal incidenten/ vervangingen)

Verlichtingskosten worden dus vooral bepaald door het wattage, de branduren en de levensduur van een lamp. Deze factoren bepalen dan ook of de keuze voor led financieel verstandig is.

Kwalitatief hoogwaardige verlichting heeft ook opbrengsten. Deze zijn meestal niet makkelijk te kwantificeren. Licht draagt bij aan een veilige werkomgeving, een sfeervol hotel of restaurant waarin klanten graag terugkomen, of aan een hogere productiviteit op scholen en in ziekenhuizen. Afgeleide positieve opbrengsten zijn het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en -certificaten, zoals bijvoorbeeld Green Key, BREEAM of energielabels.

Voor een groot aantal situaties is berekend wanneer led-verlichting per saldo geld bespaart. In een nieuwbouw of renovatie hoeven alleen eventuele meerkosten van led boven andere typen verlichting te worden terugverdiend door efficiëntie en lange levensduur en heeft led daardoor meestal de laagste kosten. Gloei- en halogeenlampen kunnen in (bijna) alle gevallen rendabel worden vervangen.

Bij TL-, PL- en HPS-lampen spelen branduren en toepassing een grote rol. In de meeste kantoren is led nog niet kosten-efficiënt. Bij één-op-één TL-vervanging halen led-buizen de benodigde 500 lux lichtopbrengst niet altijd. Geïntegreerde led-armaturen doen dat wel maar zijn bij kantooruren niet financieel aantrekkelijk. Wordt op dit moment CDM of HPI gebruikt, dan is er met de huidige stand van de techniek bijna nooit een ‘business case’ voor led.

Voorbeeld: The Manhattan Hotel

In het Manhattan Hotel zijn 500 halogeenlampen vervangen door geïntegreerde led-armaturen. De kwaliteit van de verlichting is sterk verbeterd, door een zeer consistente lichtkleur van de leds (‘binning’). Alle lampen hebben dezelfde kleur en geven daarmee de gangen een strakke uitstraling. De koeling van de leds in deze armaturen is geoptimaliseerd, en daarmee de efficiëntie en levensduur.Het 5-sterren Manhattan Hotel in Rotterdam heeft op 14 gangen de 500 halogeenlampen vervangen door led- armaturen. Per jaar wordt €20.000 aan elektriciteit bespaard. Dat komt neer op €40 per lamp. Het hotel koopt de lampen op afbetaling in 5 jaarlijkse betalingen van €8.000, dus in totaal voor €40.000. Per saldo wordt er dus meteen €12.000 per jaar minder aan verlichting betaald. De technische dienst besteedt geen tijd of geld meer meer aan het vervangen van de halogeenlampen of transformatoren. Gemiddeld is de temperatuur in de gangen met 1,8°C gedaald na de vervanging door de led-armaturen . De verlichting op de gangen worden niet gedimd en staat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar aan. Inclusief de investeringen in de ombouw en de overige besparingen op koeling en arbeidsuren, wordt de terugverdientijd door Het Manhattan geraamd op 1,2 jaar.

Wanneer heeft led-verlichting zin?

Een overgang op led-technologie heeft in ongeveer de helft van alle toepassingen zin. Er moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan voordat een gebruiker de overstap zou moeten maken:

 • Kwaliteit van verlichting wordt gehandhaafd of verbeterd
 • Bedrijfsprocessen bij de gebruiker worden niet verstoord of in gevaar gebracht
 • Kosten van verlichting kunnen worden verlaagd, of de opbrengsten verhoogd
 • Deze kostenverlaging kan worden gemeten én is gegarandeerd

Om zekerheid te geven over de besparing moet een investering in led binnen de garantietermijn van de led-lampen zijn terugverdiend. Is de terugverdienperiode langer, dan bestaat de kans dat de lamp na de garantietermijn kapot gaat en nog niet terugverdiend is. Goede producenten geven ten minste 3 jaar, bij voorkeur 5 jaar garantie.

De instrumenten om in de verscheidenheid aan type en kwaliteiten lampen en gebruikssituaties de juiste beslissing te nemen, zijn o.a. een gedegen lichtplan, TCO-analyses en een analyse van de led-productspecificaties en -garanties.

Waar moet de gebruiker op letten?

De technische levensduur van led-lampen varieert zeer sterk per producent en distributeur. Er zijn in Azië duizenden fabrikanten van led-producten die kwaliteit en levensduur van de lampen ondergeschikt achten aan prijs en lichtopbrengst. Dit levert vervaarlijke kwaliteiten led op, en vaak wordt de beloofde lange levensduur niet gehaald.

Veel van deze inferieure led-producten bereiken ook de West-Europese markt. Er is een aantal manieren om het ‘kaf van het koren’ te scheiden, zonder dat direct een diepgaande technologische kennis nodig is:

 1. Gebruik uw gezond verstand. Indien besparingen worden voorgespiegeld die groter zijn dan de totale kosten van uw verlichting, of er wordt beweerd dat led “heel anders moet worden gemeten” dan ander licht, krab dan nog eens achter uw oren.
 2. Vraag de leverancier naar meetrapporten van LED producten. Deze moeten gemaakt zijn door een geaccrediteerde meetinstelling zoals bijvoorbeeld VSL. Een CE-keuring van Kema of TÜV is vereist voor de veiligheid van lampen, maar zegt niets over de prestaties of levensduur ervan. Een rapport dat is opgesteld volgens het LM79-protocol geeft informatie over zowel de prestatie van de lamp nú als de verwachte levensduur.
 3. Vraag naar de garantievoorwaarden. Een garantie van 2 jaar (ongeveer 17.000) uur op een product waarvan wordt beweerd dat de levensduur 50.000 uur zal zijn, is ongeloofwaardig.
 4. Vraag naar specifieke referenties en contacten: De meeste goede led-leveranciers hebben meer dan proefopstellingen gedaan en kunnen bogen op implementaties waarbij de gebruikte led-lampen al geruime tijd naar tevredenheid functioneren.
 5. Kijk naar de mogelijkheden voor een financiering: Als een leverancier zelf, een bank of een andere financier bereid is om de led-producten te financieren, heeft deze partij vertrouwen in hun kwaliteit. Natuurlijk is het dan wél van belang dat uw betalingen afhankelijk worden gesteld van het voldoende goed functioneren van de lamp.

Waarom led financieren?

Dure, langlevende lampen zoals led zijn geen verbruiksgoed meer maar een kapitaalgoed. Een financiering lost voor sommige ondernemingen en organisaties budgettaire problemen op en helpt investeringen te vermijden. Doordat de betalingen worden gespreid over langere tijd, zijn ze zeer voorspelbaar, en financieel kunnen ze worden gematched met de bijbehorende besparingen.

Bij een financiering in de vorm van een operationele lease of een koop op afbetaling of huurkoop met opschortende betalingsvoorwaarden, krijgt de gebruiker een kwaliteitsverzekering op de led-lampen. Deze contractvormen maken een risicoloze investering mogelijk, mits is vastgelegd dat de gebruiker niet betaalt als de lampen niet of onvoldoende functioneren.

Voor het voldoende functioneren van de led-lampen moeten duidelijke normen worden gehanteerd, zoals voor de lichtopbrengst (de L70-norm), en moeten instanties worden aangewezen die kunnen nemeten of aan nog die normen voldaan wordt. Er moet duidelijk contractueel zijn vastgelegd met de financier dat de gebruiker de lease, huur, of afbetaling alléén hoeft te voldoen als de lampen functioneren.

Als er een goede business case voor de overgang naar led bestaat, dan zijn de kasstromen van deze overgang in gefinancierde vorm meteen positief, én risicoloos. De lease, huur of afbetaling wordt voldaan uit de besparingen en er blijft geld over. Van een ‘return on investment’ of een ‘terugverdienperiode’ is in dit geval geen sprake omdat er door de gebruiker géén investering wordt gedaan.

Voorbeeld: Skibaan de Uithof

Het vervangen van lampen op een skibaan is zeer tijdrovend en kostbaar. Met een speciale hoogwerker moeten boven een besneeuwde helling lampen worden vervangen bij een temperatuur van -4°C, waarbij klanten geen gebruik kunnen maken van de helling.

De huidige HPS-lampen genereren veel warmte (295 watt per lamp) en veroorzaken onder de lampen vochtige plaatsten op de baan. De levensduur van de HPS-lampen betekent dat ze bijna elke twee jaar worden vervangen. Met de nieuwe installatie hoeft de Uithof de eerste tien jaar geen lampen te vervangen. De Uithof heeft zijn lampen gefinancierd in een contract van drie jaar. Dit levert een onmiddellijk positieve kasstroom op.

Over LED Lease

LED Lease is de onafhankelijke Nederlandse led-expert. LED Lease bezit een zeer uitgebreide lichtkennis, met in het bijzonder expertise op gebied van led-technologie. De onderneming levert led-oplossingen voor zakelijke gebruikers en adviseert over led-techniek, -sourcing en -financiën.

LED Lease distribueert led-producten zowel in gefinancierde vorm als in een directe koop zonder financiering. LED Lease is onafhankelijk van leveranciers en heeft geen eigen producten of merken. Voor verschillende toepassingen en producten heeft LED Lease in totaal twaalf Nederlandse, Amerikaanse en Aziatische partners geselecteerd, waaronder Philips, Osram en Ledzworld.

LED Lease & Finance B.V.

Wibautstraat 129 – 6e verdieping

1091 GL Amsterdam

020-330 6000

info@ledlease.com

www.ledlease.com

11 October 2011

Booz & Co alumni interview

LED Lease alumni
Founders
LED Lease

Three alumni of the Amsterdam office: Eline de Rooij-Boerma, Bas van der Giessen and Gijs de Rooij

Early in 2010 Booz alumni Gijs de Rooij, Bas van der Giessen and Eline de Rooij-Boerma founded LED Lease. LED Lease facilitates a risk-free switch to energy efficient lighting for professional users. Bas explains “We are independent of suppliers and offer only the best led products in hire-to-purchase deals and pay-per-lux service contracts.” In the first half of 2011, LED Lease attracted a large investment company.

Can you briefly describe your current positions?

Within LED Lease, Bas is responsible for finance and sourcing, Gijs for commerce and Eline for marketing.

Gijs says “Led is a truly disruptive technology, which calls for a new distribution mechanism. Traditional importers, distributors, wholesalers and installers, for a large part, lack knowledge and add no value in the led supply chain. We source directly from our manufacturers, and are able to offer financed projects hardly above retail prices.”

Did your experience at Booz & Company give you a strong foundation for your current position? What specific skills did you acquire at Booz & Company that help you most today?

Several skills shaped at Booz came in handy in our later careers. Our strategy background allowed us to identify the LED Lease opportunity, write a very convincing business plan and acquire a strong financial partner. Eline adds “With input from our clients, we calculate the total cost of ownership (TCO) and cash flows for lighting. We have yet to meet a client who’s willing to switch to energy efficient technology just for sustainability reasons. The business case has to be clear.”

Would you recommend working at Booz & Company?

Booz is a pressure cooker filled with highly diverse, intelligent and funny people. For ambitious people who want to learn fast, it can be very exciting. Realize the unique environment you’re in, enjoy the people, and suck in all the stuff you can learn. But keep it in perspective: there is a world out there with lots of opportunities and many different ways to be fulfilled!

To find out more about LED Lease visit their website.

23 August 2011

Stageplaats Elektrotechniek

Functieomschrijving

 • Stagiair buitendienst: ondersteuning technische sales
 • Ondersteunende activiteiten en praktische invulling van verlichtingsprojecten: lichtplannen maken, uitzoeken en testen van producten, drivers, trafo’s, dimmers in klant situaties en op kantoor
 • Meekijken op diverse andere werkgebieden: inkoop, operatie, marketing

Profiel

 • Je volgt nu een HTS opleiding richting Elektrotechniek of Installatietechniek
 • De ambitie om te werken met duurzame verlichting
 • Leergierig en nieuwsgierig naar led-technologie en -toepassingen
 • Grote inzet, inventiviteit, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel
 • In teamverband én zelfstandig kunnen opereren
 • Bedrijfskundige interesse
 • Communicatief vaardig met commerciële flair: in staat om (in de loop van de tijd) bestaande klanten zelfstandig te bezoeken om praktische oplossingen te leveren
 • Prettige omgangsvormen, gevoel voor humor, zelfverzekerd
 • In het bezit van rijbewijs B

Wij bieden

 • Een gedegen “training on the job” met persoonlijke begeleiding
 • Ruimte om zelfstandig te werken en je talenten verder te ontwikkelen
 • Een uitdagende werkomgeving in een innovatief technologisch segment
 • Een jong bedrijf met een open en informele cultuur
 • Mogelijkheid om onderzoeksopdracht te combineren met de meeloopstage
 • Een stagevergoeding

Interesse

Graag ontvangen wij je CV met begeleidend schrijven per email: eline.derooij@ledlease.com

Organisatie

Werken bij LED Lease betekent werken met geavanceerde technologie en innovatieve, complexe producten. LED Lease is een jonge ambitieuze onderneming. Klanten zijn ondernemers, technici en vastgoed managers.

LED Lease zoekt een leergierige HTS stagiair met een elektrotechnische of installatietechnische achtergrond die graag de praktijk wil leren kennen. Je krijgt te maken met zowel grote als kleine projecten in de duurzame verlichting.05 July 2011

De Telegraaf: Verhuur ledverlichting populair

door Thijs Wartenbergh

AMSTERDAM, 27 juni 2011 - Bedrijven hoeven bij de overschakeling naar energiezuinige ledverlichting geen grote investering meer te doen. Net als bij de lease van een auto kunnen de benodigde lampen via een leaseconstructie bij het Amsterdamse bedrijf LED Lease op afbetaling worden aangeschaft. Het concept slaat aan. In ons land maar ook in het buitenland wordt veel belangstelling voor het concept getoond.

David Mozes, Bas van der Giessen, Gijs de Rooij en Eline de Rooij van LED Lease (vrnl). Gijs de Rooij, Bas van der Giessen, David Mozes en Eline de Rooij van LED Lease (vrnl).
Foto: Frank de Ruiter

Algemeen directeur Gijs de Rooij van de hoofdstedelijke onderneming: „LED Lease levert zuinige verlichting van hoge kwaliteit via verschillende producenten. Een lease of koop op afbetaling biedt een sterke garantie op de beloofde lange levensduur van de lampen, en klanten hoeven niet te investeren. Zij mogen stoppen met betalen als lampen het niet meer doen. Dat is een bijzondere aanpak.”

Inmiddels kunnen als opdrachtgevers Jamie Olivers restaurant Fifteen (Amsterdam), het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) en het Manhattan Hotel (Rotterdam) worden genoteerd. Het buitenland (Doebai, ZuidAfrika en enige Europese landen) lonkt. Voorts werd aan het concept tijdens de vastgoedbeurs Provada een duurzaamheidsprijs, de Innovator Pitch 2011, toegekend.

Inhaalslag

Ledlampen zorgen voor een inhaalslag wat betreft verlichting. Het aloude peertje is binnenkort niet meer verkrijgbaar en daarnaast willen bedrijven verduurzamen. Er is enige terughoudendheid omdat ledlicht te kil, niet ‘warm’ genoeg zou zijn.

Ledlampen worden aangeprezen als zuinig in het verbruik. Ze zijn weliswaar duurder dan andere lampen, maar gaan lang mee (30.000 tot 50.000 uur). Door de forse aanschafprijs loopt een bedrijf bij verwisseling van de lampen tegen een forse investering aan in deze tijden van crisis. Dan is LED Lease een alternatief. De Rooij: „We richten ons nu nog voornamelijk op bedrijven, maar we werken aan een constructie voor particulieren.”

Kwaliteit

Over de kwaliteit van ledlampen is niet iedereen dolenthousiast, zacht uitgedrukt, zo blijkt uit diverse internetforums. „Ik was laatst op een beurs in China. Daar boden zich talloze leveranciers aan met dit soort verlichting, helaas zitten daar ook ondernemers tussen die slechte producten leveren. Wij doen, durf ik te beweren, zaken met bedrijven die kwaliteit leveren. Ik ben zelf in die regio werkzaam geweest en beschik over de juiste contacten. Ik ben tot de bron gegaan en heb goede afspraken weten te maken met betrouwbare bedrijven”, aldus De Rooij.

Volgens hem kan zijn bedrijf ook geen risico nemen op het punt van kwaliteit. „Onze klanten hoeven immers niet meer te betalen als onze lampen het begeven. We kunnen het ons daarom niet veroorloven rommel te leveren. Dan gaan we met onze investering behoorlijk het schip in.”

Het Parool: LED oplossing voor grootgebruikers van licht

20 June 2011

LED Lease finances sustainable lighting proposition with Ecover funds

Amsterdam - LED Lease has entered an agreement with Ecover International Group to finance its innovative concept and its international expansion. LED Lease supplies LED lamps on credit to its customers, which include Jamie Oliver’s Amsterdam restaurant ‘Fifteen’. Buyers pay only as long as the lamps work, which makes this a unique proposition in the LED market. Larger projects in hospitals and real estate, as well as international expansion, will be pursued next.

Ecover is known as a producer of ecological detergents. The company also invests in other sustainable technologies, especially those related to water and energy. Its stake in LED Lease fits well with this portfolio. Gijs de Rooij, managing director of LED Lease, says, “For Ecover International, we are a strategic investment. Both companies strive to accelerate market penetration of sustainable technology by developing new distribution channels. Ecover International can leverage our LED knowledge in its other participations – for instance in the United Arab Emirates – and its network is accessible to our services and knowledge.”

LED Lease supplies efficient high-quality lighting made by various producers. A lease, or sale on instalment credit, implies a strong guarantee on the long claimed lifetime of the lamps, while customers can keep off investing. “Our customers can cease payments if lamps fail, and in this LED Lease is unique,” says Bastiaan van der Giessen, LED Lease financial director. “Customers pay for their lamps from the savings the lamps deliver. In our first year, we have completed projects at Jamie Oliver’s Amsterdam restaurant Fifteen, the Albert Schweitzer Hospital in Dordrecht, and the Manhattan Hotel in Rotterdam. With Ecover International on board we can scale up our activities exponentially.”

Banks were hesitant to finance the concept in this early stage. Since lamps become attached to the real estate they are in, they cannot serve as a loan collateral. Many other LED suppliers, including Philips, have stumbled over this problem.

Mr Van der Giessen will not reveal how much funding Ecover International has provided, but states that “…we are now able to make many hospitals sustainable. We are rather proud to be given this much trust by such a serious player, just one year after our foundation.” Besides expanding in the Dutch market, LED Lease will roll out its leasing concept internationally with the help of Ecover International.


Amsterdam, June 20, 2011

Press release published by

LED Lease & Finance B.V.

Wibautstraat 129-6e verdieping

1091 GL Amsterdam

The Netherlands

Further inquiries:

Gijs de Rooij, +31 (0)6-2279 1979

Bastiaan van der Giessen, +31 (0)6-2279 1586

10 June 2011

DGBC: LED Lease wint Duurzame Innovator Pitch 2011

Bron: Dutch Green Building Council


LED Lease wint de Duurzame Innovator Pitch 2011 van de Dutch Green Building Council (DGBC). David Mozes, commercieel directeur van LED Lease ontving de cheque van 10.000 euro uit handen van DGBC-bestuurslid Annemarie van Doorn (ABN AMRO) en jurylid Rene Savelsberg van SET Venture Partners. De prijs werd uitgereikt tijdens de afsluiting van het Green Forum op vastgoedbeurs PROVADA 2011 in Amsterdam RAI. De Pitch werd gepresenteerd door Marga Hoek, directeur De Groene Zaak.

LED Lease

LED Lease is de eerste en enige onderneming in Nederland die een koop-op-afbetaling van LED verlichting aanbiedt. Veel aanbieders van LED hebben dit geprobeerd met banken op te zetten maar er is nog geen enkele bank die deze financiering ‘aankan’. De reden daarvoor is dat verlichting een “aard en nagelvast” onderdeel van een gebouw wordt en voor banken niet meer als onderpand kunnen dienen voor een financiering. LED Lease heeft een andere financier en financiering gevonden die het mogelijk maakt om zonder tussenkomst van een bank toch de investering in duurzame LED verlichting te kunnen ‘voorschieten’.

Blijvend effect

De tien innovaties op het gebied van duurzaam bouwen die aan deze derde editie van de Duurzame Innovator Pitch meededen, waren allemaal weer heel verschillend. Ze zijn beoordeeld op zes onderdelen: bijdrage aan duurzaamheid; niveau van innovatie; praktische toepasbaarheid; kansen voor opschaling; mogelijkheden voor navolging en de kwaliteit van de businesscase. Alleen startende ondernemingen of te verzelfstandigen onderdelen van grotere organisaties konden voorstellen indienen. Verder moesten ze een aantoonbaar blijvend positief effect op de gebouwde omgeving hebben. De beoordeling werd uitgevoerd door een vakkundige jury, onder leiding van Rene Savelsberg. Voorzitter Rob van Hattum van Science Centre Nemo moest helaas wegens ziekte verstek laten gaan.

Definitieve pitch

Alle deelnemende projecten zijn de hele duur van de beurs op de Green Market tentoongesteld. De definitieve pitch vond donderdag 9 juni plaats tussen 15.30 uur en 16.30 uur. De zes definitieve genomineerden moesten hun project verdedigen tegenover de jury, op de inmiddels bekende manier van het BBC-programma ‘Dragons Den’. De andere genomineerden waren: WarmBouwen, De Klimaatwand, De Mobiele Eenheden – reizend interieur voor kantoorruimten, The Next Generation – warmtepompen, en Linex – Clearline zonnedak.

Duurzame bijdrage

De DGBC begon de Duurzame Innovator Pitch in 2009 als aanmoedigingsprijs voor jonge organisaties die op innovatieve manier proberen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Met de Pitch biedt de DGBC hen de kans hun duurzame innovatie bekend te maken aan de vastgoedsector. De tweede editie was opnieuw een doorslaand succes. De DGBCkijkt al met veel verwachting uit naar de innovatieve ideeën die tijdens de Duurzame Innovator Pitch 2011 voor het voetlicht gaan treden. Ondertussen dankt de DGBC alle deelnemende organisaties en wenst hen veel succes met de verdere ontwikkeling van hun producten. Ze zijn allemaal daadwerkelijke verwezenlijking waard.